Algemene voorwaarden

 

 

Drukkerij Printshop Ouwehand bv is aangesloten bij de KVGO, het Koninklijke Verbond van Grafische Ondernemingen.

Wij hanteren de Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie zoals zij door de KVGO gedeponeerd zijn op 13 januari 2011 onder nr. 8/2011 ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam. Via onderstaande link zijn de leveringsvoorwaarden te raadplegen.

 

kvgo.nl//wp-content/uploads/2011/11/2012_12_leveringsvoorwaarden_nederlands.pdf